Agóra történetek

Az emlékezés napja – november 4.
Az emlékezés napja – november 4.
2020-11-04

2013 óta november 4-e nemzetünk gyásznapja. 1956. november 4-én bevonultak a szovjet csapatok hazánkba és leverték a forradalmat. Ezen a napon emlékezünk meg a forradalom mártírjairól, áldozatairól.

Az 1956. október 23-án, békés tüntetésként kezdődő forradalom október 28-án győzedelmeskedni látszott. A Szovjetunió kompromisszumkészséget mutatott, ezért Nagy Imre október 31-én kihirdette a Varsói Szerződésből való kilépést. A valóságban azonban ugyanezen a napon már megpecsételődött a felkelés kimenetele, ugyanis Hruscsov és a szovjet pártvezetés a fegyveres felkelés és a forradalom leverése mellett döntött, amelyet „forgószél hadműveletnek” neveztek el. Az akkori nemzetközi politikai zűrzavar szabad kezet adott a szovjetek beavatkozására, Magyarország egyedül maradt.

Amíg a magyarok a győzelmet élték meg, addig a szovjet haderők már nagyban mozgósították itteni állományaikat, ezzel együtt újabb hadosztályok özönlötték el hazánkat. A megnövekedett szovjet létszám miatt, november 1-jén Nagy Imre kérdőre vonta Andropov nagykövetet, akinek a kitérő válaszaiból sejteni lehetett, hogy a Szovjetunió a forradalom végleges leverésére készül. A forradalmi kormány és Nagy Imre egyetlen esélye a semlegesség elérése és elismertetése volt, hiszen, amint az ENSZ deklarálja Magyarország új státuszát, úgy a szovjet fellépés agressziónak minősült volna. Az új státuszt nem kapta meg Magyarország, többszörös kudarcok után sem, viszont egyre nagyobb szovjet mozgolódás indult meg az országon belül. Konyev marsall a főhadiszállása berendezése után, november 4-én indította meg a hivatalos inváziót. Előtte egy nappal a Vörös Hadsered egységei az összes jelentős várost körülzárták. Időhúzás céljából eközben a moszkvai kormányzat küldöttei tárgyalásokat kezdtek a Vörös Hadseres csapatainak kivonulásáról.

A szovjetek további tárgyalások céljából november 3-án Tökölre hívták a magyar vezérkar rangos tagjait, köztük Maléter Pál vezérezredest, honvédelmi minisztert. A katonai vezetők tisztában voltak az út kockázataival, ám mégis vállalták azt, melynek vége a megegyezés helyett, a KGB fellépésével, a magyar vezérkar letartóztatása lett. Ezáltal a másnapi, november 4-ei támadás a magyar honvédelemet lefejezve érte. Az előző napok mozgolódása révén a magyar laktanyák, repülőterek a Vörös Hadseres egységeinek gyűrűjébe szorult, mellyel ekkor már a kormány is tisztában volt. A szabadon maradt tiszteteket felszólították, hogy ne tanúsítsanak ellenállást, felesleges vérontás lenne a túlerő miatt.

November 4-én, hajnali 4 óra 15 perc környékén Konyev marsall megadta a parancsot és megkezdődött a forradalom hivatalos leverése. Ezen a napon elhangzott Szolnokon az ellenkormányt alakító Kádár János beszéde, valamint elterjedt az országban Nagy Imre híressé vált rádióbeszéde. A laktanyák egységeit lefegyverezte a Vörös Hadsereg, a páncélos hadtestek pedig bevonultak a nagyobb városokba. Reggel 8 órára a szovjetek a Kossuth tér és a legfőbb hivatalok őrségét megadásra kényszerítették, mellyel a forradalmi kormány uralma véget ért.

Az október 23-án is fellépő forradalmárok november 4-én visszatértek az utcákra és szembeszálltak a több ezres túlerővel. Elkeseredett harcot vívták többek között Pécsett, Miskolcon és Keszthelyen is. A forradalmárok több napom át megtartották harci állásaikat, ám november 11-én szimbolikus véget értek a harcok, mert ezen a napon Nagy Imrét és kormányát felmentették pozíciójából, majd a hatalom átkerült a Kádár János vezette Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány kezébe.

A világ felháborodva, ám tétlenül figyelte, ahogy a szovjetek megszállják Magyarországot, majd hatalomra juttatják Kádár Jánost és kormányát.
 
Lásd még, ajánlott irodalom:


https://tti.btk.mta.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz1997-2/191-217_granville_.pdf
https://mek.oszk.hu/01900/01937/html/ora4/index.htm
Felhasznált források:
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1956_november_4_a_szovjet_hadsereg_invaziot_indit_a_magyar_forradalom_leveresere/
https://mult-kor.hu/20101104_a_forgoszel_hadmuvelettel_vertek_le_az_1956os_forradalmat?pIdx=2
https://mult-kor.hu/amikor-egy-szuperhatalom-tamadta-meg-magyarorszagot-20151104

Kép:
https://fortepan.hu/hu/photos/?q=forradalom