Agóra történetek

Balkáni gerle
Balkáni gerle
2020-05-12

Egy igazán hétköznapi faj a következő bemutatkozó, ő a balkáni gerle (Streptopelia decaocto). Leggyakoribb galambfélénk, közepes termetű, kecses megjelenésű faj, melynek „éneke” szinte mindenki fülében ott cseng. De azt, hogy ehhez több monda is kapcsolható, már kevesen tudják.

Énekében (nászhangjában, búgásában) én már nem is a klasszikus „hú-húú-hu”-t hallom, hanem latin nevének második felét „deka-ok-to”. Ez azért van, mert megragadtak bennem ehhez az egyszerű „nótához” köthető regék, amelyek a következők:

„Egy szegény, de jámbor leány, igen kemény, de fölöttébb fösvény asszonyhoz jutott szolgálatba. Bár eleget dolgozott és ételt is igen keveset, ám szidást annál többet kapott, az esztendő leteltével fizetése mégis csak 18 parából (fillér) állott. Elkeseredve méltatlan sorsán a leány, az égiekhez fohászkodva fennhangon ismételgette naphosszat: „deca octo, deca octo...” (tizennyolc, tizennyolc...). Megkönyörült rajta Zeusz, (vagy csak megunta a folytonos siránkozást) és galambbá változtatta, amely azóta hirdeti előbbi sorsának méltatlan keservét.” (Forrás: Zsoldos Árpád)
 
„A szenvedő, kimerült Jézust kálváriájakor megsajnálta egy római katona és egy csésze hideg tejet szeretett volna venni neki. Tizenhét rézpénze volt, az útszéli tejárus asszony azonban nem volt hajlandó engedni a tizennyolc pénznyi árból. A kapzsi asszony ezért büntetésül gerlévé változott, csak akkor nyerheti vissza emberi formáját, ha egyszer kimondja deka-epte (azaz tizenhét). Ő azonban még mindig makacsul ismételgeti: dekaokto.” (Forrás: Ungi Balázs: Pénzváltó levélnéző c. könyve)
 
Nyisd ki az ablakod és hallgasd Te is!További érdekességek:
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis
 
Forrás: Madárhatározó: Lars Svensson – Killian Mullarney – Dan Zatterström