Agóra történetek

Kis napi csillagászat 3. rész
Kis napi csillagászat 3. rész
2020-04-30

Mielőtt kimerészkednénk a világűrbe, a Naprendszerbe, a Galaxisba, nézzük át mi is a csillagászat. Mi az a mód, ahogy a csillagászatot művelhetjük?

Mielőtt kimerészkednénk a világűrbe, a Naprendszerbe, a Galaxisba, nézzük át mi is a csillagászat. Mi az a mód, ahogy a csillagászatot művelhetjük?

 Ez, ahogy én megfogalmaztam, ez egy egyéni összefoglalás, mert mindenkinek mást és mást jelenthet a csillagászat. Nincs két ember, aki egyformán látja a világot, az Univerzumot. És ez nem a szemünk minőségén múlik, hanem belső látásmódunk, fogalomrendszerünk, ismereteink és az azokon keresztül meglátott összefüggések alakítják személyes világlátásunkat. Személyes Univerzum. Mindenkinek egyéni univerzuma van. Külön-külön egyéni látásmódunkban "csapódik le" a valóság, a Világegyetem. Ahogy mi látjuk. A legszebb pedig, amikor ezek a külön-külön megtapasztalt, kikutatott valóságok, baráti beszélgetésekben, előadások szünetében, szakkörtökben, baráti társaságokban, közelednek egymáshoz és egy közös meglátásban kristályosodnak ki. Lépésről lépésre derítjük fel. Ez, amit én most közzéteszek csak egy keret, amely segíthet eligazodni ebben a tudományban. És bátorságot lehet meríteni, merthogy (új szóösszetétel) a csillagászat elsajátítható, művelhető akár egyszerű módon is. Csak kíváncsiság és bátorság kérdése.  A Világmindenség, az Univerzum megismerhető, felderíthető. Viszonylag egyszerű törvények és szabályok működtetik, irányítják, Megfigyelése, megismerése pedig felemelő, csodálatos érzéssel tölthet el bennünket. Egyszerű eszközökkel, akár csak szabad szemmel is végezhető. Persze műszerekben, távcsövekben, különféle egyéb eszközökben (pl. fényképezőgép, kamerák) határ a csillagos ég…

Mivel foglalkozik a csillagászat?
 
 • A csillagászat az égitestekkel foglalkozik, az égbolton megfigyelhető jelenségekkel.
 • Nap, Hold, bolygók és csillagok, valamint a halvány, ködös égitestek megfigyelésével.
 •  Galaxisok, galaxis halmazok, az Univerzum határvidékei. És a fekete lyukak….
 
A csillagászat hármas felosztása (szubjektív) :
 
 • 1. megfigyelés: a megfigyelő csillagászat megfigyeli és leírja a körülöttünk látható Világegyetemet. Bolygókat, csillagokat, galaxisokat, ködöket, közeli és távoli objektumokat figyel meg az égbolton. És rögzíti írott, rajzolt, vagy fényképes formában.
 • 2. értelmezés: értelmezi a megfigyelt objektumokat és jelenségeket, amelyek lehetnek látszólagosak és valóságosak. Pl. az égbolt forgása –a Föld forgása
 • 3. magyarázat: magyarázatokat keres a megfigyelt és megfigyelhető objektumokra és jelenségekre. Kérdései a hogyan és miért? Rendszerbe foglal.
 
Ezeket lehet külön-külön is művelni, egy-egy résznél megállni, és nem menni tovább. Mindenki egyéni érdeklődése szerint döntheti el, meddig kíván belemerülni a csillagászatba.
 
A csillagászat tartalmazza :
 • Az égitestek leírását, tulajdonságait, mértékegységeit és állapothatározóit. Ilyen állapothatározók a fényesség, távolság, tömeg, hőmérséklet,szín és színkép, kémiai összetétel. HRD. (Hertzsprung–Russell diagram)
 • Rendszereket: Naprendszer , csillagrendszer, galaxisok, galaxis halmazok, szuperhalmazok és a teljes Univerzum rendszere, valamint a csillagképek a csillagos égbolt térképi ábrázolása.
 • Az égitestek mozgásait.
 • A csillagászatban benne foglaltatik az asztrofizika, a csillagok születése, élete és halála, valamint a kozmológia, amely a Világegyetem születésével, életével és lehetséges jövöivel foglalkozik.
 Mi a kozmológia ?
 • A csillagászatnak az az ága, amely a Világegyetem tér- és időbeli szerkezetével, a világmindenség egészének kialakulásával foglalkozik.
 • A kozmológia a Világegyetemmel, mint egésszel foglalkozó tudomány, emiatt a fizika és filozófia tudományának is része.
 • Ide tartozik a Multiverzum, azaz a „párhuzamos” univerzumok elmélete is.
És ide tartozik a romantikus csillagászat
 
És a kalandos csillagászat…. (filmek, könyvek)
Van, aki a sci-fi, a tudományos fantasztikum világában szeret elmerülni. Regények, novellák, filmek útján járja be az Univerzumot a képzelet szárnyán. Azért ezen alkotások többségében sok-sok tudományos érdekesség is helyet kap, valamint kibontásra váró elméletek, ötletek. Sok tudós maga is ír ilyen műveket, vagy készít mozi filmeket. Lásd : Isaac Asimov, Kip Thorne, Kulin György és még hosszasan sorolhatnám.
 
 
Ezek is önálló szintek, főképp az érzelmeken és a szépségen alapulnak. No meg az izgalmakon.
A Művészi Univerzum, a sci-fi, a képzőművészetek, a zene. Ezekben is benne van a Világmindenség. Mint ahogy bennünk is, mert részei vagyunk, belőle, az Univerzum anyagából születtünk, annak törvényszerűségei alapján.

Folyt.köv.