Agóra történetek

Kis napi csillagászat 5. rész
Kis napi csillagászat 5. rész
2020-05-16

Nézzük képek segítségével, mekkora is szűkebb otthonunk, a Naprendszer? Szűkebb, bár ez attól függ, honnan nézzük. Mert, ha a Földről, azon belül is lakóhelyünkről, akkor tágabb. De ha a teljes Univerzumot tekintjük lakóhelyünknek, akkor szűkebb otthonunk. Ez nézőpont kérdése.
És mekkorák egymáshoz képest a Nap és a bolygók? A képekre nézve láthatjuk a különbségeket. Megdöbbentő.... A későbbi blog bejegyzésekben, az egyes bolygóknál pontos adatokat lehet olvasni.

Alapvetően nagyságrendi, azaz 10-szeres szorzós különbségek vannak egyes égitest típusok méretei között. A távolságok pedig egy mértani sorozatra emlékeztetnek, de ez a "szabályosság" nem pontos , ezért törvénynek sem tekinthető. A Nap átmérőben 10 x nagyobb a Jupiternél, Naprendszerünk legnagyobb bolygójánál, a Jupiter gázbolygó pedig 10 X nagyobb a Földnél, ami kőzetbolygó.

A távolságok az egyik képről leolvashatók, beszorozhatók. A képen a távolságok Csillagászati Egységben vannak megadva (angol rövidítése AU), de a kép sarkában ott a kilométerben megadott CSE érték. Ebből számítható a valódi távolság adat.
Itt kell megemlíteni azt a vélt mértani szabályosságot, ami a bolygó pályák Naptól való távolságaiban fedezhető fel és ami a Jupiterig egész jó egyezőséget mutat, de azon túl a Szaturnusz és a külső bolygók esetében egyre nagyobb az eltérés. Ez a Titius-Bode szabályként ismert és az 1700-as évek végén fogalmazta meg a törvény nevében olvasható két csillagász. Ennél jóval pontosabb a 150 évvel korábban Kepler által felismert törvény, amely kimondja, hogy a Naprendszer égitestjeinek keringési idejének négyzetei és a naptávolságuk köbeinek aránya egy állandó szám. Nevezetesen 0,04.

Ez minden bolygórendszerre más és más szám, de azon belül minden égitestre ugyanaz. A központi csillag tömegének a függvénye. Tehát egymáshoz viszonyítva már 1618-ban lehetett tudni a távolság arányokat, kilométerben viszont az 1769-es Vénusz átvonulás (a Nap előtt) megfigyelése tette helyre a bolygók távolságait.

Következő rész: Helyünk a Galaxisban és az Univerzumban.