Agóra történetek

Szolnoki csata - 1849. március 5.
Szolnoki csata - 1849. március 5.
2021-03-05

1849 februárjának végén Vécsei Károly és Damjanich János vezérőrnagyok hadosztályaikkal felsorakoztak Törökszentmiklós és Cibakháza között. Az eredeti haditerv szerint egyszerre támadták volna meg a szolnoki, Habsburg kézen lévő hídfőt, mellyel magukra vonják a Windisch-Grätz vezette, császári fősereg figyelmét. Az elterelés ideje alatt a Henryk Dembinksy altábornagy által vezetett magyar fősereg az Eger – Gyöngyös – Hatvan - Budapest útvonalon a császári fősereg oldalába kerül. Az eredeti elképzelést azonban meghiúsította a február 26-27-ei vesztes kápolnai csata. A császári győzelem után Dembinskyt leváltották, ám a támadást mégsem fújták le.

Március 5-én megkezdődött a szolnoki hadművelet, melynek újabb, módosított terve szerint Damjanich és hadosztálya oldalról támadja meg az ellenséget és a menekülési útvonalat elvágva, a Zagyvának szorítja őket, mialatt a Vécsei-hadosztály Szanda felől, a Tiszai-híd irányából indítja meg a főtámadást. A magyar sereg 12 ezer főt és 35 löveget számlált, melynek egynegyede tartozott Vécseyhez, akinek a támadást elsőként kellett megkezdenie a terv szerint. Az ellenséges és Szolnokon állomásozó Leopold Karger dandárja körülbelül 5800 főt és 12 löveget számolt, az Abonyban táborozó Franz Ottinger vezérőrnagyé pedig 1450 főt és 6 löveget.
 
A támadás napján, a magyarok előnyére, szokatlanul vastag ködfelhő szállott le. Damjanich csapatai Cibakházánál átkeltek a Tiszán és Karger dandárja felé nyomultak előre, akiket az időjárási viszonyok miatt későn vettek észre. Karger nem tartott komoly támadástól a hídfő felől, így dandárának zömét Szolnoktól délre állította fel. Támaszpontjuk a vasúti indóház volt, ahol hatfontos lovasütegüket felállították. Amikor Damjanichék lőtávolságba értek, hogy elvághassák a visszavonulási utat, tüzet nyitottak rájuk, mire a parancsnok „félre húzódj”-ot kiáltott. A zászlóalj dobosa azonban önkényesen, és pálinkától megbátorodott állapotban rohamjelzést ütött a visszavonulás helyett. A zászlóalj, parancsot teljesítve, szuronyszegezve, szemből megrohanta az ágyúkat, melyek sietve elhagyták állásukat. Damjanichék benyomultak a városba. Vécsey zászlóalja, megirigyelve a 3. zászlóalj sikerét, szemből támadta meg az ellenséges lovasosztályt, akiket meg is futamítottak és a Zagyvába szorítottak. Ekkor érkeztek meg az Abonyban állomásozó osztrák seregek, akik rövid harc után vissza is vonultak. Az ütközet során a magyarok vesztesége 300 fő volt, míg Karger dandára 5 löveget és 680 főt veszített. A dicsőséges diadallal a Tisza valamennyi átkelője magyarok csapatok kezére került.
 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc dicsőséges tavaszi hadjáratának március 5-ei ütközetét évente, március első szombatján, korhű egyenruhába öltözött gyalogosok, dragonyosok és huszárok játsszák újra. A hadijátékot 2020-ban 25. alkalommal rendezte meg Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadkultúra Alapítvány és az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ. A mintegy 70 perces csata látványosságát a 250 korhű ruhába öltözött hagyományőrző, puskák, ágyúk és pisztolyok tüze, lovasroham, valamint karddal vívott összecsapások garantálták.


 
Lásd még, ajánlott irodalom:

https://www.kozterkep.hu/17405/Szolnoki_csata_emlekmuve_Szolnok_1985.html 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_JNSZ_Kozl_31_32_szolnok4849/?pg=0&layout=s
https://mult-kor.hu/20090307_a_dicsoseg_napjai_szolnokon
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_HEVE_StudiaAgriensia_019/?pg=63&layout=s
 
Felhasznált források:


https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/az_184849es_forradalom_es_szabadsagharc_evforduloja__a_magyar_sajto_napja__a_magyar_koztarsasag_nemzeti_unnepe
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1849_marcius_5_a_szolnoki_utkozet/
https://honvedelem.hu/hatter/tavaszi-diadalmenet/
https://honvedelem.hu/hatter/a-szolnoki-csata/