EmlékNapTár

Az emlékezés napja – november 4.
2020-11-04

2013 óta november 4-e nemzetünk gyásznapja. 1956. november 4-én bevonultak a szovjet csapatok hazánkba és leverték a forradalmat. Ezen a napon emlékezünk meg a forradalom mártírjairól, áldozatairól.

Bővebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja – október 23.
2020-10-22

A sztálinista diktatúra ellen irányuló, békés tüntetéssel kezdődő 1956. október 23-ai forradalom és szabadságharc kezdőnapja, 1989 óta nemzeti ünnepünk.

Bővebben

Az aradi vértanúk emléknapja - október 6.
2020-10-06

1849. október 6-án az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gr. Batthyány Lajost a magyar kormány miniszterelnökét. Ugyanezen a napon a szabadságharc 12 tábornoka Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly és Lázár Vilmos ezredes szenvedett vértanúhalált Aradon.

Bővebben

Szolnok története és Szolnok napja rendezvény - szeptember 1.
2020-09-01

A város Szolnok napja néven évek óta ünnepli az 1847. szeptember 1-jén átadott vasútvonal létrejöttét, mely köré számos programot szervez és fog össze az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ. 

Bővebben

Trianon - június 4.
2020-06-04

100 éve, 1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, amely napot az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az erről szóló, 2010. évi XLV. törvénnyel. A rendelkezés kimondta: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Bővebben

Emléknaptár

 
A múlt értelmezései, monográfiái, jegyzetei és adatai folytonos változásban vannak, újabb elemek kerülnek felszínre, és megannyi merül feledésbe, az eligazodás nehézkes. Múltunk hősei, áldozatai azonban nem tűnhetnek el, őriznünk kell emléküket, hiszen tetteik alakítják hazánk történetét, formálják nemzeti önképünket, identitásunkat. A teljesség igénye nélkül emléknapokon keresztül mutatjuk be országunk, elődeink történelmi megpróbáltatásait, és kibeszéletlen traumáit, mely által szeretnénk elmélyíti a történelmi és kulturális emlékezetünket.