Iciri-piciri bőrönd mesék

Iciri-piciri bőrönd mesékFoglalkozásvezető: Horváthné Papp Andrea drámapedagógus

A foglalkozás célja: A gyermekek figyelmét 20-25 percre lekötni, „nézővé”nevelés, az óvodai életre való felkészülés segítése, báb- és mesélési technikák tanítása a szülőknek, daltanulás, ritmushangszerekkel ritmusérzék fejlesztése

Taglétszám: alkalmanként kb. 5-7 fő

Tevékenysége: Célcsoportja az 1-6 éves korosztály. Kb. 20-25 perces interaktív bábelőadásokat tart a foglalkozásvezető hölgy, minden előadás alkalmával igazodik az aktuális hallgatóság korosztályához, s úgy adja elő a meséket különböző bábozási technikákat és ritmushangszereket alkalmazva, hogy mindenki élvezze a mese-perceket.

Kapcsolattartó: Tompa Barbara