Blog

Az egész térséget segítik
Az egész térséget segítik
2020-03-16

A Megyei Művelődési Központ, majd később az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ tevékenységében a térségi feladatellátás mindig is központi szerepet kapott. Legnagyobb, megyei hatáskörű intézményként amúgy tyúkanyó módjára veszi szárnyai alá a kisebb intézményeket az Aba-Novák Agóra, s ennek köszönhetően több sikeres rendezvény, szakmai fejlesztő folyamat indult útjára az elmúlt évek során.
 

Megalakult például az Agóra Tanács, melynek tagjai a települések polgármesterei. Ez a Tanács minden évben ülésezik egy alkalommal, a résztvevők pedig megvitatják az aktuális fontos információkat.

Az Agóra Forgatagra mostanáig három alkalommal került sor. Ez a rendezvény lehetőséget biztosít rá, hogy a térség települései bemutassák kulturális sokszínűségüket. Folytatásként a települések a Szolnoki Utazás Kiállítás kínálatát gazdagították, valamint Vándorló Bográcsok bemutatkozása kápráztatta el a „Dunszt - A teli kamra titka” című rendezvényre érkező közönséget. Közben folyamatos volt a műhelymunka, üléseztek munkacsoportok, az Agóra munkatársai pedig koordinálták a települések közötti kulturális és turisztikai együttműködéseket.
Igazán örömteli, hogy a szakma országos szinten elismeri és nagyra értékeli ezt a kezdeményezést, mely a kultúra, kulturális gazdaságfejlesztés, közösségépítés területén egyaránt jó példákat mutatott.Sokak számára ismerősen cseng a „Jövőműhely” kifejezés. Ez a sorozat tavaly indut, célja pedig, hogy segítséget nyújtson az önkormányzatoknak ahhoz, hogy alapszolgáltatások megfelelő személyi, tárgyi, szakmai feltételeit milyen szerkezetben, intézményi környezetben biztosítsák.
A programban országosan elismert, nagy szakmai múlttal rendelkező szakemberek vettek részt. Kezdetben spontán, majd egyre tudatosabban, stratégiai célok mentén dolgoznak a projekt résztvevői. Míg eleinte a közművelődési alapszolgáltatások áttekintésére, gyakorlati alkalmazására helyezték a hangsúlyt, a Jövőműhely II. sorozat célja már a térség szakmai innovációinak támogatása, problémafeltárás, közös gondolkodás, folyamatos kapcsolattartás, együttműködéseken alapuló projektek generálása.

Mindennek köszönhetően a polgármesterek és a kulturális területen dolgozó kollégák azokra a kérdésekre kaphatnak választ, amelyek a legfontosabbak a települések fejlődése érdekében.  Az elsődleges cél egy olyan közösség összekovácsolása, amely  hatékonyan, eredményesen tud együtt dolgozni, erősítve a már meglévő, vagy a jövendő műhely keretében megfogalmazott kezdeményezéseket. Remélhetőleg ettől a folyamattól tovább erősödik az együttműködés. Ennek érdekében Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ  olyan szakembereket biztosít, akik megfelelő tudással, tapasztalattal irányítják a folyamatot.

A fejlesztő folyamat részeként elsőként stratégiaalkotásra kerül sor, azaz a program résztvevői megvitatják, miként alakítsák ki a helyi fejlesztés stratégiát. Ezt követi a közösségfejlesztési módszerek alkalmazása (elsősorban a kulturális intézmények kollégái részére), illetve a térségi együttműködések megteremtésének módszere, azaz arra keresik a választ, hogyan lehet méretgazdaságos fejlesztést teremteni településközi szinteken.

A program gyakorlat orientált, melyben alkalmazzák az újszerű tervezési, fejlesztési módszereket, amely hasznos segítséget nyújthat a térségi tervezéssel és fejlesztések előkészítésével, megvalósításával foglalkozó szakemberek számára.

Jól látható hát, hogy az Aba-Novák Agóra tovább viszi a sok évtizedes hagyományokat, azaz nem csupán a megye legnagyobb művelődési intézménye, hanem módszertani, fejlődési-fejlesztési lehetőségeket nyújt a térség többi, kisebb intézményének, az ott dolgozóknak.