EFOP-3.3.2. Projekt

EFOP-3.3.2. Projekt
EFOP

 
  • a kedvezményezett neve: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
  • a projekt címe: EFOP-3.3.2.-16-2016-00234 Adj esélyt a kreatív tudásnak!
  • a szerződött támogatás összege: 29 898 810,- Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tartalmának bemutatása:
 
A szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ az EFOP- 3.3.2-16 felhívás keretében Adj esélyt a kreatív tudásnak! címmel nyújtott be támogatási kérelmet. Az ANAKK elsődleges küldetése, hogy értékközpontú kulturális rendezvénystruktúrával, közönségcentrikus minőségi szolgáltatásokkal biztosítsa az összetett élet lehetőségét a Szolnokon és térségében élőknek. Célunk a „kreatív, szolgáltató intézmény” koncepció tartalommal való feltöltése.

Egyik legfontosabb feladatunk, hogy a tevékenységek az élményalapú ismeretátadással egyidejűleg kompetenciafejlesztők is legyenek és felkészítsék a különböző korosztályokat az egész életen át tartó tanulásra. Szolnok városa a fiatalokra épít, ennek érdekében elhivatott a kultúra támogatása mellett is. Az ANAKK egyik fő feladata, hogy olyan programokat szervezzen a fiataloknak, amelyek a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják és gyarapítják tudásukat. Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ széleskörű partnerséget ápol a helyi szervezetekkel, a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak az oktatási intézményekkel meglévő kapcsolatokra. Adj esélyt a kreatív tudásnak! projekt lehetőséget biztosít az intézmények közötti kapcsolatok aktívabbá tételére, az oktatási, nevelési feladatokat megerősítő tehetséggondozó, felzárkóztató, kompetenciafejlesztő foglalkozások megtartására közösségi, kulturális élményt nyújtó programok keretében, amelyekkel az egész életen át tartó tanuláshoz való pozitív attitűd kialakulása erősíthető.

A program során 200 fő, 7 és 24 éves kor közötti fiatalt kívánunk bevonni. Számos új és innovatív módszertanú, illetve tartalmú tevékenység megvalósítását tervezzük a projekt 24 hónapjában, mely keretében többek között 8 féle havi szakkör (pl: Népi Játszó és táncház, Csöppenj a középkorba, Generciór@, Lego Robotika) 2 féle foglalkozássorozat, 8 féle verseny és vetélkedő (pl: Megavers, Mindennapi kultúra, Népi játék vetélkedő) 2 féle műhely- és klubfoglalkozás (pl: Play-back improvizációs színház) lesz elérhető gyerekek és fiatalok számára. A különböző korosztályok összesen több, mint 25 különböző tevékenységbe kapcsolódhatnak be többek között hagyományőrzés, kézművesség, önismeret természettudományok és természetvédelem, színjátszás, zene, történelem, kultúra, informatika tematikában. A pályaválasztás előtt álló fiatalokat vállalkozói kompetenciafejlesztő tevékenységekkel, pályaorientációt megkönnyítő programelemekkel kívánjuk támogatni..

Számos tevékenységünk célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek számára biztosítsa a szabadidő hasznos eltöltését, példát mutasson számukra és olyan tevékenységeket valósítson meg, melyek segíti a hátrányok leküzdését (Együtt Egymásért Ifjúsági Klub, Kultúrák közötti érzékenyítés, Szociális cirkusz tábor) Projektünk várhatóan segít felszínre hozni a gyermekekben rejlő kreativitást, növeli önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősíti motiváltságukat. Ezáltal javulnak a tanulók alapkészségei és kompetenciái, megfelelő végzettséget szereznek, valamint továbbtanulási eredményeik javulnak. Mindez hozzájárul a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkenéséhez. Jelen pályázat keretében intenzív tevékenységsor megvalósítása válik lehetővé, amely segíti az egész életen át tartó tanuláshoz való elutasító, esetenként kifejezetten negatív attitűd megváltoztatását, a nem formális, informális tanulás, a változatos közösségi, kulturális tevékenységek nyújtotta sikerélmények által.

 
  • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. január 31.
  • projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00234