Hírek

Színháziskola
Színháziskola
2020-03-03

Színháziskola – 30 órás továbbképzés Szakmai továbbképzés indul színházat, előadó-művészetet szerető és értő generáció kinevelése érdekében támogatott formában.
 

A képzés célja
A Színháziskola – 30 órás továbbképzés célja, hogy segítséget nyújtson a résztvevőknek abban, hogy hogyan válasszák ki a diákok életkorának, igényeinek és a lehetőségeknek megfelelő előadó-művészeti produkciót és azt hogyan dolgozzák fel diákokkal. A képzés keretében tapasztalattal rendelkező drámapedagógus és előadó-művészeti szakemberek adnak módszertani segítséget a látogatásra való felkészítésben, majd a megtekintett produkció közös feldolgozására, a tanulók befogadói magatartásának fejlesztésére.
Ajánljuk a továbbképzési programot a pedagógusok számára, mert
– a 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet szerint akkreditált pedagógus-továbbképzési program, amely a pedagógusok részére a hétévenkénti kötelező 120 órányi továbbképzési kötelezettség keretébe beleszámítható 30 órában,
– a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Rendszerben minősítéssel rendelkező szakmai továbbképzés (Engedélyszám: 12/84/2019), amely pedagógusok részére tanúsítvánnyal zárul, más résztvevők számára részvételi igazolást ad,
– a képzés térítésmentes,
– a találkozásra és szakmai kapcsolatépítésre ad lehetőséget pedagógus és más előadó-művészet iránt érdeklődő kollégákkal az ország különböző pontjairól,
– elsőkézből értesülhetnek a Lázár Ervin Programról, amelyet a Magyar Kormány 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozatában fogadott el. A Lázár Ervin program szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8.  évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának lehetőségét,
– a Lázár Ervin Program keretében elérhető ingyenes előadó-művészeti produkciók látogatásának igénybevételekor szakmai előnyt élveznek azok az iskolák, amelyek pedagógusai részt vesznek a Színháziskola című 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésben, mivel ők már az életkori sajátosságokhoz jobban igazodó darabokat tudnak választani, és a feldolgozás módszereit is elsajátítják,
Ajánljuk a képzési programot mindenki más számára, aki érdeklődik az előadó-művészetek iránt, és munkájában, tevékenységében támogatja a színház, és tágabban az előadó-művészetek iránt fogékony generációk kinevelését. Így kulturális intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, oktatási és további intézmények, szervezetek nem pedagógus munkaköreiben tevékenykedő diplomás vagy legalább érettségivel rendelkező szakemberek részére egyaránt hasznos tartalommal rendelkeznek a képzések.
A pedagógusok a képzés elvégzéséről PAT akkreditált képzési tanúsítványt kapnak, a további résztvevők pedig továbbképzés részvételi igazolást.
A képzés felépítése
1. kontakt nap: általában 09.00–15.00 óra között kiscsoportokban (20-28 fő) megyei helyszíneken előadás és tréning az előadó-művészeti intézményrendszerről, az előadó-művészeti programok szervezéséről és feldolgozásáról.
Ezt követően online tananyagban az előadó-művészeti ismeretek bővítése.
2-3. kontakt nap: központi plenáris képzési napok Lakiteleken a Jókai Színház előadásával, illetve Budapesten a Fővárosi Nagycirkusz előadásával (lásd a képzési csoportnál).
1. nap
13.00–14.00 szállás elfoglalása
14.00–17.00 plenáris előadások és kávészünet
17.00–19.00 vacsora – állófogadás
19.00–22.00 előadó-művészeti előadás
2. nap
8.00–9.00 reggeli, kiköltözés a szobákból
9.00–12.00 feldolgozó műhelymunkák kiscsoportokban
12.00–13.00 menüs ebéd, majd hazautazás
Ezt követően online esszé összeállítása és online benyújtása 5-8 oldalban arról, hogy az iskolában mely életkori csoportokkal milyen előadó-művészeti program látogatását terveznék, hogyan szerveznék meg, és hogyan dolgoznák fel.
4. kontakt nap: általában 09.00–15.00 óra között kiscsoportokban (20-28 fő) megyei helyszíneken valamely helyi előadó-művészeti intézmény meglátogatása, valamint a darabok feldolgozásának módszertanáról előadás és tréning, képzészárás.
Finanszírozás
A Színháziskola című 30 órás továbbképzés (engedélyszám: 12/84/2019) az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg országos szinten a Lázár Ervin Program keretein belül támogatott formában. A továbbképzésen térítésmentesen vehetnek részt azok, akik a képzési csoportokba felvételt nyernek. A támogatás tartalmazza az alábbiakat: képzés, vizsga, két központi napon szállás, étkezés, központilag szervezett utazás költségei, előadó-művészeti produkció. A támogatás nem tartalmazza a központi napokon túli utazási étkezési költségeket.
Csoportok és jelentkezés
A képzések 2019. október 15-től minden megyében több csoportban indulnak 2020. júniusig. A választható képzések és helyszíneik az online jelentkezési lapon érhetők el. 2020-ban 80 képzési csoport indítását tervezzük. A felhívás szabadon terjeszthető. A jelentkezés folyamatos, de az első képzési csoportokra február 28-ig várjuk a jelentkezéseket, a továbbiakra folyamatosan.
A Színháziskola képzés 2020-ban induló képzési csoportjaiba február 5-től várjuk a jelentkezéseket az online jelentkezési lap kitöltésével!