Képzések

Képzések

Felnőttképzési nyilvántartási számunk: E-001232/2015

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. modern, színvonalas felnőttképzési tevékenységet folytató közművelődési intézmény, mely a piaci igényeknek megfelelő széles képzési kínálattal rendelkezik. Partnereink elégedettsége érdekében magas szintű szolgáltatásokat nyújtunk és folyamatosan fejlesztjük tevékenységünket.

Intézményünk a hagyományok ápolása és az új értékek létrehozása mellett törekszik a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésére. Célunk, hogy a résztvevők mindennapi életükben, valamint a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően munkájukban is fel tudják használni az elsajátított ismereteket. Céljaink teljesítését Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával, intézményeivel, civil szervezeteivel és vállalkozásaival partneri együttműködésben valósítjuk meg.

FELNŐTTKÉPZÉS

Népi játszóházi foglalkozésvezetői tanfolyam  
Nyilvántartásba vételi száma: E-001232/2015
Pedagógus akkreditált program 
Óraszám: 120 óraSzabás-varrás kezdőknek 

Nyilvántartásba vételi száma: E-001232/2015/D001
A képzés során a résztvevők elsajátítják a kézi és gépi varrás alapvető ismereteit. A tanfolyam végére képesek lesznek a szabásmintákat elkészíteni, vagy újságból kimásolni, valamint kismértékben átalakítani, majd a ruhát elkészíteni. Elsajátítják az alapvető ruhadarabok varrási technológiáját és azok alkalmazását. 
Óraszám: 90 óra


 
Szabás-varrás haladó tanfolyam
Nyilvántartásba vételi száma: E-001232/2015/D002
Jelenlegi varrástudását szeretné fejleszteni? Tanfolyamunkon megtanulja a női ruhák és blúzok szabásmintáit elkészíteni, újságból kimásolni és átalakítani.
Óraszám: 60 óraGépírás tanfolyam
Nyilvántartásba vételi száma: E-001232/2015/D004
Képzésünket azoknak ajánljuk, akik időt, pénzt és energiát szeretnének megspórolni azzal, hogy elsajátítják a tízujjas vakírás „tudományát”. A képzés által képessé válnak a másolásra, diktálás alapján írásra, saját szöveg begépelésére.
Óraszám: 80 óra
 


Szemtréning
Nyilvántartásba vételi száma: E-001232/2015/D005
A szemtrénig segíthet a látás megőrzésében, a maradék látás megtartásában, illetve a látás javításában. A tréninget nem csak látás problémákkal küzdőknek, hanem preventív célból, az egészséges szeműeknek, szülőknek, óvónőknek, pedagógusoknak is ajánljuk. Ezekkel az ismeretekkel nemcsak önmagukat, hanem gyermekeiket és a környezetükben élőket is támogathatják.
Óraszám: 14 óra


 
A képzésekre a jelentkezés folyamatos. A tanfolyamok a megadott minimum létszám figyelembevételével folyamatosan indulnak.

EGYÉB KÉPZÉSEINK


Fafaragás
Képzésünkkel kielégítheti az alkotó tevékenység utáni vágyát, megismerheti a fafaragás alapvető technikáit. A jelentkezők elsajátítják a faragással díszített használati tárgyak és a kisebb dísztárgyak készítését. A szükséges eszközöket és a megmunkálandó fát biztosítjuk.
Óraszám: 30 óraA tanfolyam kezdési időpontja a jelentkezések függvényében.

Kezdő Patchwork (Foltvarrás) tanfolyam
A tanfolyam ideje alatt a résztvevők megismerkednek a foltvarrás történetével, az anyagok használatával, a sablonkészítéssel, egyenes és íves varrással. A foltvarrás technikájának elsajátításával blokkokból 1 m2–es faliképet készítenek a tanfolyam végére a résztvevők.
Óraszám: 30 óra
Oktató: Felber Irén Iparművész


 
Kalligráfia
Kezdőknek ajánljuk, akik érdeklődnek a szép és díszes kézírás iránt. A résztvevők elsajátíthatják a kalligráfia technikájának alapjait, megismerhetik a szükséges kellékek – a tollszár, tollhegyek, a tinta –használatát és betekintést nyernek a latin betűs, nyugati kalligráfia „tudományába”.
Óraszám: 14 óra
Oktató: Tóth Etelka Edit kalligráfusCsecsemő-újraélesztés tanfolyam
Az oktatás során a szülők, nagyszülők az elméleti tudnivalók mellett a gyakorlatban is megtanulják a tennivalók helyes sorrendjét légzés- vagy keringésleállás esetén.

Baba elsősegély tanfolyam
Tanfolyamunk segítségével a résztvevők megtanulják azokat a szükséges, gyakran életmentő mozdulatsorokat, melyeket a mentők megérkezéséig el kell végezni, egészen újszülött kortól.


Felnőtt-újraélesztés- tanfolyam


1 órás előadásunkon megtanulhatja azokat az alapvető gyakorlati tennivalókat, melyek elvégzésével életeket menthet.


A tanfolyamok megközelítően egy-egy órát vesznek igénybe. 
Részvételi díj: 500,- Ft/fő
Oktató: Pusztai János mentőtiszt 
Tanórán kívüli ismeretterjesztő előadások 
Általános iskola 1-4. osztály
Egymásra épülő sorozat
1. Mit látunk fent az égen?
 • A látható és láthatatlan égitestek, mindaz, amivel a csillagászok foglalkoznak
 • Mi a csillagászat és mi van az űrben?
 • Mit lehet látni és megfigyelni az égbolton?
 • Röviden a csillagjóslásról
 • Medvék és Kutyák, Nyulak és Zsiráfok - ismerkedés a csillagképekkel
 • Van-e élet a Földön kívül?
 • A csillagászat története – az ősembertől napjainkig
2. Tájékozódás térben és időben - A távcsövek világa
 • Az időszámítás csillagászati alapjai
 • Készítsünk naptárat
 • Honnan származnak a hét napjai?
 • A távcső története
 • Tükrös-lencsés
 • Kalandozás a távcsövekkel (képek)
 • Építsünk távcsövet
3. Barangolás a Naprendszerben
 • Csillagok és bolygók
 • A Nap a Föld és a Hold
 • A Föld mozgásai
 • A Föld-típusú bolygók (Merkúr, Vénusz, Föld, Mars)
 • A Jupiter-típusú bolygók (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz)
 • Holdak a Naprendszerben
 • A Naprendszer parányai (kisbolygók, üstökösök, meteorok)
 • Túl a bolygórendszer határán
4. Az Univerzum története – Irány a világűr!
 • Az Ősrobbanástól a távoli jövőig
 • Az űrhajózás története
 • Űrszondák, űrhajók, űrállomások
 • A holdraszállás
 • Út a Marsra
Általános iskola 5-8. osztály
Egymásra épülő sorozat

Helyünk a Világmindenségben
1. Az Univerzum mérete – Tájékozódás a csillagos égen
 • Méretek és méretarányok
 • Távolságok és időtartamok
 • Mértékegységek és törvényszerűségek
 • Nevezetes csillagképek
 • A csillagképek története
 • Az égbolt feltérképezése
2. Otthonunk a Naprendszer
 • Csillagunk a Nap
 • A belső bolygók világa
 • A Föld és a Hold mozgásai
 • A gáz- és jégbolygók
 • A Naprendszer keletkezése
 • A „kóborbolygók”
 • Kisbolygók, meteorok
 • Az űr vándorai – az üstökösök
3. A csillagok között
 • Por és gázfelhők
 • A csillagok tulajdonságai
 • A csillagok fejlődése
 • Kozmikus katasztrófák – szupernóvák, fekete lyukak
 • Tágabb hazánk a Tejútrendszer – A galaxisok világa
4. Az Univerzum története
 • Az Ősrobbanástól a távoli jövőig
Általános iskola 5-8. osztály
Nem Egymásra épülő Választható előadások

 
Helyünk a Világmindenségben
 
1. A Nap, a Hold, és a csillagok
2. A csillagászat története
3. Irány a Mars!
4. Robbanó napok
 • A csillagok életútja
 • Nóvák, szupernóvák, hipernóvák
 • Pulzárok, neutroncsillagok, fekete lyukak
5. Táguló Univerzum – az Ősrobbanás
6. Sötét anyag-sötét energia
7. Egy kis Matematika – fizika – relativitás – kvantumfizika
 • Rejtélyes számok, rejtélyes állandók, rejtélyes összefüggések
 • A különös fraktálok
 • A mátrix és a tenzor
 • Fibonacchi, Descartes, Newton, Euler, Gauss, Bólyai, Riemann, Einstein
8. Építsünk Univerzumot! – a különös behangolás
9. Építsünk időgépet!
10. A Hold misztériuma
11. Dínóírtó meteor
 • Nagy kipusztulások
Középiskolák
nem Egymásra épülő Választható előadások
Történetek az Univerzumról, valamint A művészi Világegyetem
1. Párhuzamos Univerzumok – Miért (nem) 3 dimenziós a tér?
2. Kozmikus tájkép – Méretek és egyensúlyi állapotok a Világegyetemben
3. Kozmikus szimfónia –Honnan ered a zene?
 • Evolúció és az emberi agy
 • Hangok, formák, színek
 • Optikai csalódások
4. A művészetek és az Univerzum törvényei
5. Táguló Univerzum – az Ősrobbanás
6. Sötét anyag-sötét energia
7. Egy kis Matematika – fizika – relativitás – kvantumfizika
 • Rejtélyes számok, rejtélyes állandók, rejtélyes összefüggések
 • A különös fraktálok
 • A mátrix és a tenzor
 • Fibonacchi, Descartes, Newton, Euler, Gauss, Bólyai, Riemann, Einstein
8. Építsünk Univerzumot! – A különös behangolás
9. Építsünk időgépet!
10. A Hold misztériuma
11. Dínóírtó meteor
 • Nagy kipusztulások
12. Astronomy Domine – Az uralkodó csillagászat
 • A Világegyetem dióhéjban
 • A modern csillagászat története Einsteintől napjainkig
13. Ahol más napok ragyognak – Asztrobiológia
 • Van-e élet a Földön kívül?

A képzésekre a jelentkezés folyamatos. A tanfolyamok a megadott minimum létszám figyelembevételével folyamatosan indulnak.

Ingyenes középiskolai felvételire felkészítő matematika foglalkozás

Felkészítést tartja: Kalocsai FerencInformáció:


Kiss Melinda - képzési koordinátor
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ,
5000 Szolnok, Hild J. tér 1.
tel.: 56-514-569, 20-267-8284
web: www.agoraszolnok.hu
e-mail: kiss.melinda@ankk.hu, kepzes@ankk.hu

Panaszkezelés


Kiss Melinda - képzési koordinátor
5000 Szolnok, Hild J. tér 1.
tel.: 56-514-569, 20-267-8284
e-mail: kiss.melinda@ankk.hukepzes@ankk.hu