Képzések

Képzések

Felnőttképzési nyilvántartási számunk: E-001232/2015

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. modern, színvonalas felnőttképzési tevékenységet folytató közművelődési intézmény, mely a piaci igényeknek megfelelő széles képzési kínálattal rendelkezik. Partnereink elégedettsége érdekében magas szintű szolgáltatásokat nyújtunk és folyamatosan fejlesztjük tevékenységünket.

Intézményünk a hagyományok ápolása és az új értékek létrehozása mellett törekszik a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésére. Célunk, hogy a résztvevők mindennapi életükben, valamint a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően munkájukban is fel tudják használni az elsajátított ismereteket. Céljaink teljesítését Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával, intézményeivel, civil szervezeteivel és vállalkozásaival partneri együttműködésben valósítjuk meg.

FELNŐTTKÉPZÉS

Szabás-varrás kezdőknek 
Nyilvántartásba vételi száma: E-001232/2015/D001
A képzés során a résztvevők elsajátítják a kézi és gépi varrás alapvető ismereteit. A tanfolyam végére képesek lesznek a szabásmintákat elkészíteni, vagy újságból kimásolni, valamint kismértékben átalakítani, majd a ruhát elkészíteni. Elsajátítják az alapvető ruhadarabok varrási technológiáját és azok alkalmazását. 
Óraszám: 90 óraSzabás-varrás haladó tanfolyam
Nyilvántartásba vételi száma: E-001232/2015/D002
Jelenlegi varrástudását szeretné fejleszteni? Tanfolyamunkon megtanulja a női ruhák és blúzok szabásmintáit elkészíteni, újságból kimásolni és átalakítani.
Óraszám: 60 óraGépírás tanfolyam
Nyilvántartásba vételi száma: E-001232/2015/D004
Képzésünket azoknak ajánljuk, akik időt, pénzt és energiát szeretnének megspórolni azzal, hogy elsajátítják a tízujjas vakírás „tudományát”. A képzés által képessé válnak a másolásra, diktálás alapján írásra, saját szöveg begépelésére.
Óraszám: 80 óra
 


Szemtréning
Nyilvántartásba vételi száma: E-001232/2015/D005
A szemtrénig segíthet a látás megőrzésében, a maradék látás megtartásában, illetve a látás javításában. A tréninget nem csak látás problémákkal küzdőknek, hanem preventív célból, az egészséges szeműeknek, szülőknek, óvónőknek, pedagógusoknak is ajánljuk. Ezekkel az ismeretekkel nemcsak önmagukat, hanem gyermekeiket és a környezetükben élőket is támogathatják.
Óraszám: 14 óra


 
A képzésekre a jelentkezés folyamatos. A tanfolyamok a megadott minimum létszám figyelembevételével folyamatosan indulnak.

EGYÉB KÉPZÉSEINK


Fafaragás

Képzésünkkel kielégítheti az alkotó tevékenység utáni vágyát, megismerheti a fafaragás alapvető technikáit. A jelentkezők elsajátítják a faragással díszített használati tárgyak és a kisebb dísztárgyak készítését. A szükséges eszközöket és a megmunkálandó fát biztosítjuk.
Óraszám: 30 óraA tanfolyam kezdési időpontja a jelentkezések függvényében.

Kezdő Patchwork (Foltvarrás) tanfolyam
A tanfolyam ideje alatt a résztvevők megismerkednek a foltvarrás történetével, az anyagok használatával, a sablonkészítéssel, egyenes és íves varrással. A foltvarrás technikájának elsajátításával blokkokból 1 m2–es faliképet készítenek a tanfolyam végére a résztvevők.
Óraszám: 30 óra
Oktató: Felber Irén Iparművész

Kalligráfia
Kezdőknek ajánljuk, akik érdeklődnek a szép és díszes kézírás iránt. A résztvevők elsajátíthatják a kalligráfia technikájának alapjait, megismerhetik a szükséges kellékek – a tollszár, tollhegyek, a tinta –használatát és betekintést nyernek a latin betűs, nyugati kalligráfia „tudományába”.
Óraszám: 14 óra
Oktató: Tóth Etelka Edit kalligráfusCsecsemő-újraélesztés tanfolyam
Az oktatás során a szülők, nagyszülők az elméleti tudnivalók mellett a gyakorlatban is megtanulják a tennivalók helyes sorrendjét légzés- vagy keringésleállás esetén.

Baba elsősegély tanfolyam
Tanfolyamunk segítségével a résztvevők megtanulják azokat a szükséges, gyakran életmentő mozdulatsorokat, melyeket a mentők megérkezéséig el kell végezni, egészen újszülött kortól.


Felnőtt-újraélesztés- tanfolyam


1 órás előadásunkon megtanulhatja azokat az alapvető gyakorlati tennivalókat, melyek elvégzésével életeket menthet.


A tanfolyamok megközelítően egy-egy órát vesznek igénybe. 
Részvételi díj: 500,- Ft/fő
Oktató: Pusztai János mentőtiszt 
°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Hallgatói elégedettségi kérdőívek eredményei a népi játszóházvezetői pedagógus továbbképzésen(5-ös skálán értékelve)
2017
 
 
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?
átlag eredmény:4,6
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
átlag eredmény: 4,5
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
átlag eredmény: 4,9 
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
átlag eredmény: 4,5
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?
átlag eredmény: 4,3
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?
átlag eredmény:  4,9 
Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását?
átlag eredmény: 5,0 
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom?
átlag eredmény: 4,9
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?
átlag eredmény: 4,7       
                                                                                                .Tanórán kívüli ismeretterjesztő előadások 
Általános iskola 1-4. osztály
Egymásra épülő sorozat
1. Mit látunk fent az égen?
 • A látható és láthatatlan égitestek, mindaz, amivel a csillagászok foglalkoznak
 • Mi a csillagászat és mi van az űrben?
 • Mit lehet látni és megfigyelni az égbolton?
 • Röviden a csillagjóslásról
 • Medvék és Kutyák, Nyulak és Zsiráfok - ismerkedés a csillagképekkel
 • Van-e élet a Földön kívül?
 • A csillagászat története – az ősembertől napjainkig
2. Tájékozódás térben és időben - A távcsövek világa
 • Az időszámítás csillagászati alapjai
 • Készítsünk naptárat
 • Honnan származnak a hét napjai?
 • A távcső története
 • Tükrös-lencsés
 • Kalandozás a távcsövekkel (képek)
 • Építsünk távcsövet
3. Barangolás a Naprendszerben
 • Csillagok és bolygók
 • A Nap a Föld és a Hold
 • A Föld mozgásai
 • A Föld-típusú bolygók (Merkúr, Vénusz, Föld, Mars)
 • A Jupiter-típusú bolygók (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz)
 • Holdak a Naprendszerben
 • A Naprendszer parányai (kisbolygók, üstökösök, meteorok)
 • Túl a bolygórendszer határán
4. Az Univerzum története – Irány a világűr!
 • Az Ősrobbanástól a távoli jövőig
 • Az űrhajózás története
 • Űrszondák, űrhajók, űrállomások
 • A holdraszállás
 • Út a Marsra
Általános iskola 5-8. osztály
Egymásra épülő sorozat

Helyünk a Világmindenségben
1. Az Univerzum mérete – Tájékozódás a csillagos égen
 • Méretek és méretarányok
 • Távolságok és időtartamok
 • Mértékegységek és törvényszerűségek
 • Nevezetes csillagképek
 • A csillagképek története
 • Az égbolt feltérképezése
2. Otthonunk a Naprendszer
 • Csillagunk a Nap
 • A belső bolygók világa
 • A Föld és a Hold mozgásai
 • A gáz- és jégbolygók
 • A Naprendszer keletkezése
 • A „kóborbolygók”
 • Kisbolygók, meteorok
 • Az űr vándorai – az üstökösök
3. A csillagok között
 • Por és gázfelhők
 • A csillagok tulajdonságai
 • A csillagok fejlődése
 • Kozmikus katasztrófák – szupernóvák, fekete lyukak
 • Tágabb hazánk a Tejútrendszer – A galaxisok világa
4. Az Univerzum története
 • Az Ősrobbanástól a távoli jövőig
Általános iskola 5-8. osztály
Nem Egymásra épülő Választható előadások

 
Helyünk a Világmindenségben
 
1. A Nap, a Hold, és a csillagok
2. A csillagászat története
3. Irány a Mars!
4. Robbanó napok
 • A csillagok életútja
 • Nóvák, szupernóvák, hipernóvák
 • Pulzárok, neutroncsillagok, fekete lyukak
5. Táguló Univerzum – az Ősrobbanás
6. Sötét anyag-sötét energia
7. Egy kis Matematika – fizika – relativitás – kvantumfizika
 • Rejtélyes számok, rejtélyes állandók, rejtélyes összefüggések
 • A különös fraktálok
 • A mátrix és a tenzor
 • Fibonacchi, Descartes, Newton, Euler, Gauss, Bólyai, Riemann, Einstein
8. Építsünk Univerzumot! – a különös behangolás
9. Építsünk időgépet!
10. A Hold misztériuma
11. Dínóírtó meteor
 • Nagy kipusztulások
Középiskolák
nem Egymásra épülő Választható előadások
Történetek az Univerzumról, valamint A művészi Világegyetem
1. Párhuzamos Univerzumok – Miért (nem) 3 dimenziós a tér?
2. Kozmikus tájkép – Méretek és egyensúlyi állapotok a Világegyetemben
3. Kozmikus szimfónia –Honnan ered a zene?
 • Evolúció és az emberi agy
 • Hangok, formák, színek
 • Optikai csalódások
4. A művészetek és az Univerzum törvényei
5. Táguló Univerzum – az Ősrobbanás
6. Sötét anyag-sötét energia
7. Egy kis Matematika – fizika – relativitás – kvantumfizika
 • Rejtélyes számok, rejtélyes állandók, rejtélyes összefüggések
 • A különös fraktálok
 • A mátrix és a tenzor
 • Fibonacchi, Descartes, Newton, Euler, Gauss, Bólyai, Riemann, Einstein
8. Építsünk Univerzumot! – A különös behangolás
9. Építsünk időgépet!
10. A Hold misztériuma
11. Dínóírtó meteor
 • Nagy kipusztulások
12. Astronomy Domine – Az uralkodó csillagászat
 • A Világegyetem dióhéjban
 • A modern csillagászat története Einsteintől napjainkig
13. Ahol más napok ragyognak – Asztrobiológia
 • Van-e élet a Földön kívül?

A képzésekre a jelentkezés folyamatos. A tanfolyamok a megadott minimum létszám figyelembevételével folyamatosan indulnak.


Információ:

Kiss Melinda - képzési koordinátor
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ,
5000 Szolnok, Hild J. tér 1.
tel.: 56-514-569, 20-267-8284
web: www.agoraszolnok.hu
e-mail: kiss.melinda@ankk.hu, kepzes@ankk.hu

Panaszkezelés


Kiss Melinda - képzési koordinátor
5000 Szolnok, Hild J. tér 1.
tel.: 56-514-569, 20-267-8284
e-mail: kiss.melinda@ankk.hukepzes@ankk.hu