Csillagórák

Csillagórák
 
Általános iskola 1-4. osztály
Egymásra épülő sorozat
 
1. Mit látunk fent az égen?
 • A látható és láthatatlan égitestek, mindaz, amivel a csillagászok foglalkoznak
 • Mi a csillagászat és mi van az űrben?
 • Mit lehet látni és megfigyelni az égbolton?
 • Röviden a csillagjóslásról
 • Medvék és Kutyák, Nyulak és Zsiráfok - ismerkedés a csillagképekkel
 • Van-e élet a Földön kívül?
 • A csillagászat története – az ősembertől napjainkig
2. Tájékozódás térben és időben - A távcsövek világa
 • Az időszámítás csillagászati alapjai
 • Készítsünk naptárat
 • Honnan származnak a hét napjai?
 • A távcső története
 • Tükrös-lencsés
 • Kalandozás a távcsövekkel (képek)
 • Építsünk távcsövet
3. Barangolás a Naprendszerben
 • Csillagok és bolygók
 • A Nap a Föld és a Hold
 • A Föld mozgásai
 • A Föld-típusú bolygók (Merkúr, Vénusz, Föld, Mars)
 • A Jupiter-típusú bolygók (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz)
 • Holdak a Naprendszerben
 • A Naprendszer parányai (kisbolygók, üstökösök, meteorok)
 • Túl a bolygórendszer határán
4. Az Univerzum története – Irány a világűr!
 • Az Ősrobbanástól a távoli jövőig
 • Az űrhajózás története
 • Űrszondák, űrhajók, űrállomások
 • A holdraszállás
 • Út a Marsra
Általános iskola 5-8. osztály
Egymásra épülő sorozat

Helyünk a Világmindenségben
1. Az Univerzum mérete – Tájékozódás a csillagos égen
 • Méretek és méretarányok
 • Távolságok és időtartamok
 • Mértékegységek és törvényszerűségek
 • Nevezetes csillagképek
 • A csillagképek története
 • Az égbolt feltérképezése
2. Otthonunk a Naprendszer
 • Csillagunk a Nap
 • A belső bolygók világa
 • A Föld és a Hold mozgásai
 • A gáz- és jégbolygók
 • A Naprendszer keletkezése
 • A „kóborbolygók”
 • Kisbolygók, meteorok
 • Az űr vándorai – az üstökösök
3. A csillagok között
 • Por és gázfelhők
 • A csillagok tulajdonságai
 • A csillagok fejlődése
 • Kozmikus katasztrófák – szupernóvák, fekete lyukak
 • Tágabb hazánk a Tejútrendszer – A galaxisok világa
4. Az Univerzum története
 • Az Ősrobbanástól a távoli jövőig
Általános iskola 5-8. osztály
Nem Egymásra épülő Választható előadások

 
Helyünk a Világmindenségben
 
1. A Nap, a Hold, és a csillagok
2. A csillagászat története
3. Irány a Mars!
4. Robbanó napok
 • A csillagok életútja
 • Nóvák, szupernóvák, hipernóvák
 • Pulzárok, neutroncsillagok, fekete lyukak
5. Táguló Univerzum – az Ősrobbanás
6. Sötét anyag-sötét energia
7. Egy kis Matematika – fizika – relativitás – kvantumfizika
 • Rejtélyes számok, rejtélyes állandók, rejtélyes összefüggések
 • A különös fraktálok
 • A mátrix és a tenzor
 • Fibonacchi, Descartes, Newton, Euler, Gauss, Bólyai, Riemann, Einstein
8. Építsünk Univerzumot! – a különös behangolás
9. Építsünk időgépet!
10. A Hold misztériuma
11. Dínóírtó meteor
 • Nagy kipusztulások
Középiskolák
nem Egymásra épülő Választható előadások
Történetek az Univerzumról, valamint A művészi Világegyetem
1. Párhuzamos Univerzumok – Miért (nem) 3 dimenziós a tér?
2. Kozmikus tájkép – Méretek és egyensúlyi állapotok a Világegyetemben
3. Kozmikus szimfónia –Honnan ered a zene?
 • Evolúció és az emberi agy
 • Hangok, formák, színek
 • Optikai csalódások
4. A művészetek és az Univerzum törvényei
5. Táguló Univerzum – az Ősrobbanás
6. Sötét anyag-sötét energia
7. Egy kis Matematika – fizika – relativitás – kvantumfizika
 • Rejtélyes számok, rejtélyes állandók, rejtélyes összefüggések
 • A különös fraktálok
 • A mátrix és a tenzor
 • Fibonacchi, Descartes, Newton, Euler, Gauss, Bólyai, Riemann, Einstein
8. Építsünk Univerzumot! – A különös behangolás
9. Építsünk időgépet!
10. A Hold misztériuma
11. Dínóírtó meteor
 • Nagy kipusztulások
12. Astronomy Domine – Az uralkodó csillagászat
 • A Világegyetem dióhéjban
 • A modern csillagászat története Einsteintől napjainkig
13. Ahol más napok ragyognak – Asztrobiológia
 • Van-e élet a Földön kívül?