Munkatársaink

Munkatársaink


Molnár Lajos Milán
ügyvezető igazgató
igazgato@ankk.hu
 

Bubán Levente
szakmai igazgatóhelyettes
buban.levente@ankk.hu
 

Habon Dénes
működtetési igazgatóhelyettes,
létesítmény vezető

habon.denes@ankk.hu


Dr. Szántóné Dr. Nagy Nikoletta
társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóhelyettes
 
             
 
           
           
             
   
Marketing csoport          
             

Bárándiné Nikolényi Edit
Tourinform irodavezető
barandineedit@ankk.hu


Hajdú Csaba
marketing főmunkatárs
hajdu.csaba@ankk.hu

Molnár Katalin
Tourinform munkatárs
molnar.katalin@ankk.hu


Berényi István
számítógépes grafikus
berenyi.istvan@ankk.hu


Póta Sándor
marketing asszisztens
pota.sandor@ankk.hu
     
           
 
           
Módszertani, koordinációs és képzési csoport        
             


Fróna Katalin
módszertani csoportvezető
közművelődési
főmunkatárs
frona.kata@ankk.hu

dr. Csilleiné Mága Erika
módszertani munkatárs
csilleine@ankk.hu

Kiss Melinda
képzési koordinátor
kiss.melinda@ankk.hu

Ujlaki Csaba
módszertani munkatárs
ujlaki.csaba@ankk.hu


Nagy Enikő
kulturális
 szervező
terembéres rendezvények
nagy.eniko@ankk.hu
 
 
   
         

Tompa Barbara
koordinációs munkatárs
tompa.barbara@ankk.hu

Oláh István
információs munkatárs

 Urbán Mária
kulturális szervező
urban.maria@ankk.hu
   

Napsugár Gyermekház
         
             


Kovács Sarolta
Napsugár Gyermekház vezető
kovacs.sarolta@ankk.hu


Csajbók Andrea
kézműves foglalkozás vezető, szervező


Vigh Erzsébet
grafikus és kézműves foglalkozás vezető, szervező


Polyák Erika
technikai munkatárs


Ábel Gyula
technikai munkatárs
 
           
Pénzügyi csoport          
             

Kardosné Faragó Edit

gazdasági vezető


Nagyné Győri Melinda
pénzügyi csoportvezető

nagyne.melinda@ankk.hu


Kovács Kinga
jegypénztáros
kovacs.kinga@ankk.hu

Morva Lászlóné
pénztáros

morva.laszlone@ankk.hu
     
           
Szervezési csoport          
             


Hajnal Anna
szervezési csoportvezető
hajnal.anna@ankk.hu


Fejes Arnold
kulturális szervező
fejes.arnold@ankk.hu


Fejes Nikolett
kulturális szervező
fejes.nikolett@ankk.hu


Szász-Kozák Anita
szervezési asszisztens
szasz.anita@ankk.hu

 Pálinkás Csaba
kulturális szervező
palinkas.csaba@ankk.hu
 
 

Tugyi Enikő
kulturális szervező
tugyi.eniko@ankk.hu
             


Zombori Tímea
kulturális szervező
zombori.timea@ankk.hu


Pintér Zsuzsanna
színházi programokért felelős főmunkatárs
pinter.zsuzsanna@ankk.hu


 

 
 
             
Titkárság            
             
 

Csekő Zsuzsa
titkárságvezető
cseko.zsuzsa@ankk.hu

 

Katona-Koczkás Anikó
személyi asszisztens
koczkas.aniko@ankk.hu

 

Géczi Mónika
személyügyi referens
gmonika@ankk.hu

           
Üzemeltetési csoport          
             


Fehér Gábor
műszaki csoportvezető
feher.gabor@ankk.hu

 
Fehér Ferenc
műszakos, karbantartóHajagos Péter
műszakos, karbantartó

 

Kalocsai Ferenc
   működtetési koordinátor
  kalocsai.ferenc@
ankk.hu


Kelemen Péter
külsős szakértő, hangtechnikus
kelemen.peter@ankk.hu